Kudüs Foto Galerİsİ

[ Arşiv ]Ana Sayfa | Künye | Sitenin Haritası | Bize Ulaşın

Ana Sayfa > Buluşma Hakkında


Uluslararası Kudüs Buluşması

Uluslararası Kudüs Buluşması  Kudüs için insanlık adına bir uluslar arası haykırıştır. Uluslar arası Kudüs Müessesesi’nin öncülüğünde, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) ve İslâm Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (IDSB) ile yardımlaşmayla gerçekleştirilmektedir. Programa Arap dünyasından, Türk dünyasından, İslâm dünyasından, Hıristiyan dünyasından bölgesel ve uluslar arası çok sayıda kuruluş, komite ve birlik destek vermektedir.

 

Uluslararası Kudüs Buluşması  Kudüs’ün modern tarihinde bir istasyon konumundadır. Dünyanın değişik yörelerinden muhtelif sivil ve uygar kuruluşların Kudüs’ün köklü kimliği, kültürü, kutsallığı etrafında buluşacağı bir istasyondur. Bu şehrin üzerindeki medeniyet ve halk, onun bölgede hatta tüm dünyada savaşın ve barışın anahtarı olan toprağı için buluşacaklar. Tüm insanlığın ortak mirası olan kültürünün etrafında buluşacaklar. O kültür ki, zenginliği ve çeşitliliği, paylaşılırlığı ve benzersizliği ile tüm insanlığın ortak mirasıdır. Değişken mevsimlerinin oluşturduğu şartlarda barışı ve güvenliği, kin ve savaşın kötülüklerini öğreten bir insanlık mirasıdır.

 

Uluslararası Kudüs Buluşması  İnsanlığın tüm kesimlerinin bir araya gelerek, bu medeniyetin huzurunu ve yüceliğini hedef alacak her taşkınlığı reddedecekleri istasyondur. O medeniyetin mekânında hak sahipleri ve haklar belli olmuştur. Herhangi bir değişikliği, oynamayı ve hileyi kabul etmez. Aynı şekilde reddedilen bir şeyin zaman aşımıyla kabul edilir olamayacağını, emrivakiyle hüküm verilemeyeceğini duyurur.

 

Uluslararası Kudüs Buluşması  Farklı yüzlerin, farklı ulusların, farklı dillerin, farklı dinlerin ve farklı kültürlerin bir araya geleceği bir insanlık gösterisidir. Boynuna ip takılan kutsallığa yeniden hayat kazandırma amacıyla onun boğazındaki ipleri çözmek amacıyla uzanan eldir. Kudüs’ün ve medeniyetin yüzünü dağıtmak amacıyla atılan yumruklara karşı onları savunan eldir.

Program

 

15 Kasım 2007 Perşembe (Birinci Gün)
Saat
Konuşmacı
Komite Çalışması
10.00-12.30
Açılış oturumu
 
12.30-16.00

STK Fuarı açılışı, öğle namazı, yemek ve dinlenme

 
16.00-18.00
Birinci oturum:

Bugünkü Kudüs, baskılar ve Kudüslülerin şahitlikleri

(Mescidi Aksa ve mukaddes mekânlar, eski Kudüs, tutsaklar ve tutuklular, yaralılar ve sakatlar, hareket özgürlüğü, Mağribliler mahallesi, yasa ve yargı, sanal heykel, Ortodoks kilisesi, uyuşturucu salgını,…)

Birinci komite:
Irkçı ayrım duvarı: Sıkıntılar ve sorumluluk
18.00-18.15
Dinlenme
 
18.15-19.45
İkinci oturum:

Bugünkü Kudüs, baskılar ve Kudüslülerin şahitlikleri

(Yardım çalışması, kadınların çalışması, tarım ve doğal kaynaklar, Arapların evleri, Kudüs’teki kurumlar, sendikalar arası kardeşleşme)

İkinci komite:

Kudüs’te oturum ve yerleşim. Yaşananlar ve sorumluluk

20.00-22.00
Şiir okumaları ve çeşitli sanat gösterileri
 
 
16 Kasım 2007 Cuma (İkinci Gün)
10.00-11.30
Üçüncü oturum:

Siyonistlerin düşünce ve uygulamalarında Kudüs

Üçüncü komite:
Kudüs’te arazi gaspı ve yahudi yerleşimi
11.30-14.00
Cuma namazı ve öğle yemeği
 
14.00-15.30
Dördüncü oturum:

Kudüs bir insanî miras ve bir uygarlık birikimidir

Dördüncü komite:
Kudüs’te toplumsal hayat, ekonomi ve eğitim
15.30-17.00
Beşinci oturum:
Kudüs, ümmetin sorumluluğu ve âlimlerin rolü
Beşinci komite:

Kudüs’te arkeolojik kazılar ve tünel açma işlemleri

17.00-17.30
Namaz ve dinlenme
 
17.30-18.30
Altıncı oturum:
Osmanlının anılarında ve arşivlerinde Kudüs
Altıncı komite:

Kudüs’te 2010 yılına kadar planlanan yahudileştirme

18.30-22.00
Şiir okumaları ve çeşitli sanat gösterileri
 
 
17 Kasım 2007 Cumartesi (Üçüncü Gün)
10.00-11.30
Yedinci oturum:
Kudüs karşısında Batı’nın sorumluluğu
Yedinci komite:

Meslek birliklerinin Kudüs karşısında sorumlulukları

11.45-13.00
Sekizinci oturum:
Kudüs’te insan hakları
Sekizinci komite:

Kudüs karşısında Arap medyasının ve dünya medyasının sorumluluğu

13.00-15.30
Namaz, öğle yemeği ve dinlenme
 
15.30-17.00
Dokuzuncu oturum:
BM’nin Kudüs karşısında sorumluluğu
Dokuzuncu komite:
Kadının Kudüs karşısında sorumluluğu
17.00-17.30
Namaz ve dinlenme
 
17.30-19.00
Onuncu oturum:

Filistinliler, Kudüs’te haklarını nasıl savunabilirler?

Onuncu komite:

Kudüs’e karşı edebiyat, sanat ve kültür sorumluluğu

19.30-22.00
Kapanış oturumu ve sanat gösterileri
 

Kudüs İçin İstanbul Bildirgesi

Uluslar arası Kudüs Buluşması çalışmaları sonucunda insanlık adına bir uluslar arası belge ortaya çıkarılacak. Bu belge Filistin halkının Kudüs’teki, Filistin’deki tarihî haklarının ilkelerini ortaya koyacak. Kudüs’ün ve onun üzerindeki kutsal varlıkların insanî, dinî, kültürel, tarihî ve medeniyete ait bir miras olduğunu, onları savunmanın tüm insanlığın ortak görevi olduğunu vurgulayacak. Bütün bunların ötesinde işgalin zaman aşımıyla oturmayacağını, yerleşimin, oranın gerek İslâm, gerekse Hıristiyan kültürüyle bağlantılı kimliğinin tahrip edilmesinin onaylanamayacağını, tarihinin tahrif edilmesinin, ahalisinin göçe zorlanmasının, sınırlarının değiştirilmesinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini, bütün bunların bir emrivaki şeklinde oldubittiye getirilmeye çalışıldığını duyuracak.

Uluslararası Kudüs Buluşması’nın Diğer Amaçları

İstanbul Bildirgesi’ni bir projeye ve pratiğe yönelik programa dönüştürmek amacıyla Uluslar arası Kudüs Buluşması ayrıca şunları gerçekleştirmeyi hedefleyecektir:

1.Kudüs için çalışan kurumlar arasında koordinasyonu güçlendirmek, ilişkileri düzenlemek, haberleşmeyi artırmak ve en üst düzeye çıkarmak, Kudüs’ün insanî mirasını, İslâm ve Hıristiyan kültürüne ait kutsal varlıkları korumak için ortak çalışmalar yapmak amacıyla Kudüs İçin Çalışan Kurumlar Bildirgesi hazırlamak.

2.Kudüs’teki ve Filistin’deki kurumlarla dışarıdaki benzerleri arasında ve birbirine yakın alanlarda çalışan kurumlar arasında kardeşlik ve işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilmesini sağlamak.

3.Kudüs’ü ve Filistin halkının meşru haklarını koruyacak, bu alanda uluslar arası kamuoyunu, insanlığı duyarlı kılma amacına yönelik bir projenin takipçiliğini yapacak, İsrail’in Yahudileştirme, ırkçı ayrım ve etnik tasfiye politikalarına karşı duracak bir komite oluşturmak.
 

Yer

Dünyanın ortasında yer alan, medeniyetler arasında köprü görevi gören İstanbul’da, bu dünyadaki kutsallığın başkenti Kudüs’e destek için toplanıyoruz.

*Çalışmalar ve etkinlikler Feshane Uluslar arası Kongre ve Kültür Merkezi’nde yürütülecek.

Burası büyük bir medeniyetler şehri konumundadır. Bu ağırlıkta bir buluşmanın başarıyla sonuçlanmasını sağlayacak imkânlara ve araçlara sahip durumdadır.
 

Buluşmanın Tarihi ve Süresi

15-17 Kasım 2007 tarihlerinde ve üç gün sürecek. Böylece Buluşma, her yılın 29 Kasım tarihinde ihya edilen Uluslar arası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü’nün birkaç gün öncesine denk gelmiş olacak. Aynı zamanda Kudüs’ün tümünün işgal edilişinin kırkıncı yılına ve bu kutsal şehrin başına gelen dramın temel taşını oluşturan 2 Kasım 1917 tarihli Belfur Deklarasyonu’nun ilan edilişinin 90. yıldönümüne tekabül edecek.

Program ve Etkinlikler

Program: Genel programa ilim adamları ve düşünürler davet edilecek ve Kudüs’ün kutsal değerlerini, kültürünü, içinde bulunduğu şartları ve ahalisinin durumunu değerlendirecekler. Bunun yanı sıra oranın toprağı üzerinde yaşayan ve havasını soluyan insanların şahitlikleri dinlenecek.

Genel programa ek olarak, bilgi ve birikimleri paylaşma amacıyla grup çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu çalışmalarda görüşler, girişimler, birikimler ve gerçekleştirilen faaliyetler anlatılacak. Bu çalışmalardan aynı zamanda karşılıklı anlaşmalar yapılması ve İstanbul Bildirgesi’nin pratiğe yansıtılması konusunda irtibatların kurulması amacıyla yararlanılacak.

Etkinlikler: Bu Buluşma’nın tam anlamıyla bir insanlık gösterisine dönüşebilmesi için gelen tüm heyetlere aynı günlerde açılacak sergilerin de kapıları açık tutulacak. Fotoğraf, resim ve karikatür, sanat eserleri, Kudüs’e ait veya Kudüs’e destek amacıyla yapılan çalışmalar, kitap, bilgi kaynakları ve belgesel film sergileri açılacak. Kutsallığın başkentinin insanîliğinin ve evrenselliğinin biraz daha somut olarak ortaya konması için değişik tarzlarda, farklı dillerde ve farklı kültürlere göre Kudüs’le ilgili sanatsal sunumlar düzenlenecek. 
 

Katılım

Sizler bu programa katılmaya, birikimlerinizi, düşüncelerinizi ve bilgilerinizi sunmaya, muhtelif sergilere ve etkinliklere katılmaya davetlisiniz. Fotoğraflarla, resimlerle, sanat ürünleriyle, kitaplarla, bilgi kaynaklarıyla ve sanatsal sunumlarla katkıda bulunabilirsiniz. Yahut Kudüs’le ilgili bu uluslar arası gösterimde sunulmasını arzu ettiğiniz seçkin bir etkinliğin gerçekleştirilmesini üstlenerek katkıda bulunabilirsiniz.

Siz, İstanbul Bildirgesi’yle tarih yazacak bir el, ona katkıda bulunacak kalem, en üstün insanî anlamıyla Kudüs’ü özünde taşıyacak bir kalp, onun için kendini zorlayan ve fikir üreten bir beyin, kutsal Kudüs şehri için eliyle yazdığını gerçekleştirmek için kendini zorlayacak bir beden olmaya davetlisiniz.
  Sİtede Ara

     Gelişmiş Arama  Her Hak Saklıdır © 2021, Uluslararası Kudüs Buluşması.

Yukarıya Yukarıya