Kudüs Foto Galerİsİ

[ Arşiv ]Ana Sayfa | Künye | Sitenin Haritası | Bize Ulaşın

Ana Sayfa > TGTV


Biz kimiz?

TGTV: Türkiye’nin en büyük şemsiye kuruluşu

22 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da kurulan Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 113 vakıf, dernek ve sendikayı 700’e varan şubeleriyle birlikte bünyesinde barındıran, kuruşunda 87 STK’nın yanı sıra ülkemizin önde gelen şahsiyetlerinin de yer aldığı kâr amacı gütmeyen bir üst kuruluştur.

Türkiye STK’larının şemsiyesi olan TGTV müstakil bir yeni vakıf olmakla birlikte bir çatı kuruluşu, bir federasyon, hatta konfederasyon görünümündedir. Vakıf, Türkiye’de insan hak ve hürriyetlerinin korunması amacıyla sivil toplum kuruluşlarını koordine etmeyi amaç edinmiştir. Kurulduğu günden itibaren TGTV;

 • “Değişen Dünya ve Türkiye”,
 • “Türkiye’nin Kültür, Eğitim, Hukuk ve Dış Politika Meseleleri”,
 • “Türkiye’nin Milli Hedefleri”,
 • “Güvenlik ve Yönetim Stratejileri”,
 • “21. Yüzyılda Türkiye’nin Hedefleri”,
 • “Türkiye’yi Yeniden Düşünmek”

gibi başlıklar altında ülke çapında büyük sempozyumlar düzenlemiş, bu büyük toplantılarda bilim ve fikir adamlarının ortaya koyduğu görüşleri kamuoyuna yansıtmıştır.

TGTV  “Milli Eğitim Şurası” (Ankara), Freedom to the Faiths (Budapest) (İnançlara Özgürlük-Budapeşte), World Summit of the Sustainable Development (Johannesburg) (Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi-Güney Afrika), JHU NGO Symposium (İstanbul), Ulusal Kalite Kongresi (İstanbul) gibi ulusal ve uluslararası büyük toplantılara temsilci göndermiştir. Ulusal toplantılar kadar bölgesel ve uluslararası toplantıları da önemseyen TGTV, müstakil ve ortak bir çok organizasyona imza atmakta, ortak olmadığı toplantılara da gözlemci göndermektedir.

TGTV,  Edirnekapı’daki Emin Baba Köşkü’nde hizmet vermektedir.


TGTV son yıllarda aşağıdaki büyük sempozyumları düzenlenmiştir:
 

 • Demokratik Hukuk Devletinde Temel Hak ve Hürriyetler,
 • 08 - 09 Kasım 1997, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu
 • Demokrasi Kurultayı,
 • 27-28 Mayıs 1998, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu
 • Demokratik Hukuk Devletinde Din ve Vicdan Hürriyeti,
 • 04 - 05 Kasım 2000, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu
 • Türkiye Nereye Gidiyor? Ekonomi, Siyaset, Toplum, Eğitim ve Kültür Alanlarında, 28 Nisan 2002, İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu,
 • Uluslararası İslam Dünyası STK’ları Konferansı: Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı, 30 Nisan-1 Mayıs 2005, İstanbul Eresin Hotel.


Tüm bu sempozyumlara ülkenin önde gelen STK temsilcileri, politikacılar ve aydınlar katılmışlardır. Sempozyumların sonunda yayınlanan sonuç bildirileri medyada büyük yankılar bulmuş, kamuoyunda derin etkiler bırakmıştır. Sempozyum tebliğleri kitaplaştırılarak, faydanın yaygınlığı ve kalıcılığı temin edilmiştir.
 

TGTV’nin gayesi, vakıf senedinin 4. maddesinde şöyle belirlenmiştir

“Ülkemizin birlik ruhu içinde var olup yükselmesi, insanımızın huzur ve güven içinde başı dik olarak geleceğe bakması, milletimizin moral, hukuk, iktisat teknoloji ve bilim alanlarında ileriye gitmesi için devletin yanında Gönüllü Teşekküller olan vakıflara, derneklere ve benzeri kuruluşlara büyük görevler düşmektedir. Bu cümleden olarak; yararlı ve hayırlı çalışmalar yapmak üzere Gönüllü Kuruluşların kurulmasını teşvik etmek, eğitim-öğretim, kültür, sanat, sağlık, çevre, tarih gibi insanlarla ilgili sosyal alanlarda çalışan ve kar gayesi gütmeyen vakıflar ile derneklerin ve benzeri kuruluşların kendi senet ve tüzüklerinde belirtilen gaye ve faaliyet konularını seri ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri, iş birliği içinde, insanımız, ülkemiz ve bunun sonucu olarak insanlık yararına hizmet edebilmelerine, aralarında iletişim, koordinasyon ve etkin hizmet ağı oluşturulmasına katkıda bulunma, böylece emek, zaman ve para israfını önleyerek maddi ve manevi imkanları milletimizin istifadesine tam olarak arz etmek ve her birinin tek başına yapamayacağı hizmetleri bu müstakil vakıf eliyle gerçekleştirmektir. Milletlerarası kuruluşlar nezdinde Türkiye'de Gönüllü Teşekkülleri temsil etmek, benzer nitelikli kuruluşlara üye olmak, işbirliği yapmak, çalışmalara katılmaktır.”

Türkiye’nin önde gelen gönüllü teşekkül temsilcileri ile tanınmış şahsiyetlerinin 24 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da kurduğu Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV);

 • Türkiye’de özgürlükçü ve örgütlü bir sivil toplumun oluşmasını hedefleyen,
 • Üye kuruluşlar arasında sağlam bir iletişim ağı kurarak etkin bir koordinasyon ile birlik ve beraberliği sağlayan, tecrübeleri paylaştıran, üye kuruluşların gelişimini destekleyen, birlikte iş yapma yeteneğini geliştiren,
 • Proje desteği veren fonlar ve mer’i mevzuat hakkında üyelerine rehberlik yapan,
 • Üye kuruluşların taleplerini karar mekanizmalarına ileten, karar organları üzerinde baskı kuran,
 • STKların yönetime etkin katılımını amaçlayan,
 • Ülkenin mühim meseleleri üzerine görüş belirten,
 • STK mevzuatı başta olmak üzere yasa ve yönetmeliklerin iyileştirilmesi için hükümetlere öneriler sunan,
 • STK alanında bilgi ve belge merkezi haline gelen,
 • Sivil inisiyatif girişimcilerini eğiten,
 • Sivil toplum bilincini geliştirici örgün ve yaygın eğitim faaliyeti yapan,
 • Dünya standartlarında kaliteli hizmet üreten,
 • Türkiye’nin en büyük şemsiye/çatı/üst kuruluşudur.
   

http://www.tgtv.org Sİtede Ara

     Gelişmiş Arama  Her Hak Saklıdır © 2022, Uluslararası Kudüs Buluşması.

Yukarıya Yukarıya